پک ماه و ستاره ۹عددی (بدون باد۱)

پک ماه و ستاره ۹عددی (بدون باد۱)

این پک شامل ۱عدد بادکنک فویلی ماه نقره ای ،۱عدد بادکنک ستاره فویلی آبی کم رنگ ، ۱عدد بادکنک ستاره فویلی سفید ، ۲عدد بادکنک پولکی طلایی ، ۲عدد بادکنک لاتکسی سفید و ۲عدد بادکنک لاتکسی آبی کمرنگ میباشد

بادکنک ها داخل بسته بندی میباشند و بدون باد هستند که شما میتوانید با استفاده از تلمبه دستی این بادکنک ها را باد کنید و یا با گاز هلیوم داخل آن ها را پر کنید

پک ماه و ستاره ۹عددی (بدون باد۱) قابل ارسال به سراسر کشور می باشد.