فرفره

22,000تومان

فرفره

زمان سوزش: ۵-۳ ثانیه

تعداد : ۴

شعاع عملیاتی :۵ متر

وزن : ~ ۹ گرم

کلاس خطر: ۱٫۴G

طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

ساخت ایران

1 در انبار