شمع مدادی آبی

15,000تومان

شمع مدادی آبی

در هر بسته بندی تعداد ۶ عدد شمع وجود دارد که آبی رنگ میباشند شما میتوانید با توجه به اندازه کیک تولدتان هرتعداد شمعی که مدنظرتان است روی کیک قرار دهید و باقیمانده را برای مراسم های بعدی استفاده کنید

شمع مدادی آبی

15 در انبار