شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز

7,000تومان

شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز

تعداد این شمع  یک عدد است و در ارتفاع ۳۰سانتی متر میباشد

شما میتوانید برای تزئین میز شام از شمع قلمی ۳۰سانتی قرمز استفاده نمایید.

9 در انبار