شمع قلمی ۳۰سانتی طلایی

8,000تومان

شمع قلمی ۳۰سانتی طلایی

تعداد این شمع  یک عدد است و در ارتفاع ۳۰سانتی متر میباشد

شما میتوانید برای تزئین میز شام از شمع قلمی ۳۰سانتی طلایی استفاده نمایید.

8 در انبار