راکت

18,000تومان

راکت

زمان سوزش: ۷ ثانیه

تعداد : ۲

ارتفاع پرتاب:  ۳۰ متر

وزن : ~ ۲۵ گرم

کلاس خطر: ۱٫۴G

طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

5 در انبار