تل تیرکمان هالووین

تل تیرکمان هالووین متشکل از یک تل و یک تیر می باشد که به هم متصل می شود و پس از گذاشتن روی سر انگار تیر درون سر فرو رفته است.