تل آچار فرانسه هالووین

تل آچار فرانسه هالووین متشکل از یک تل و یک آپار فرانسه می باشد که به هم متصل می شود و پس از گذاشتن روی سر انگار آچار فرانسه درون سر فرو رفته است.