تل آچار شلاقی هالووین

تل آچار شلاقی هالووین متشکل از یک تل و یک آچار شلاقی می باشد که به هم متصل می شود و پس از گذاشتن روی سر انگار آچار  درون سر فرو رفته است.