اجاره بک گراند حلقه طلایی فلزی

اجاره بک گراند حلقه طلایی فلزی
۱- دایره ای شکل
۲- جنس فلز
۳- طلایی رنگ
۴- قطر ۱۸۰ سانتیمتر