آبشار زمینی قوطی کوچک

10,000تومان

آبشار زمینی قوطی کوچک باید در مکان های سر باز از آن استفاده شود و به صورت عمودی روی زمین گذاشته شود . در زمان روشن کردن آبشار از قرار دادن سر و دست خود در بالای آبشار خودداری کنید به هیچ وجه در حین استفاده از این محصول شوخی نکنید . در مکان های خشک و خنک نگه داری شود زیرا در مکان های گرم امکان انفجار وجود دارد . زمان نور افشانی آبشار زمینی قوطی کوچک ۳۰ ثانیه می باشد و ارتفاع آن به ۳ متر میرسد  . هنگام استفاده از آن ۴ متر فاصله بگیرید . برای مشاهده زیبایی بیشتر شب استفاده شود .

5 در انبار