آبشار زمینی قوطی متوسط

12,000تومان

آبشار زمینی قوطی متوسط باید در مکان های سر باز از آن استفاده شود و به صورت عمودی روی زمین گذاشته شود . در زمان روشن کردن آبشار از قرار دادن سر و دست خود در بالای آبشار خودداری کنید به هیچ وجه در حین استفاده از این محصول شوخی نکنید . در مکان های خشک و خنک نگه داری شود زیرا در مکان های گرم امکان انفجار وجود دارد . زمان نور افشانی آبشار زمینی قوطی کوچک ۵۰ ثانیه می باشد و ارتفاع آن به ۴ متر میرسد  . هنگام استفاده از آن ۴ متر فاصله بگیرید . برای مشاهده زیبایی بیشتر شب استفاده شود .

در انبار موجود نمی باشد